Arbo

Werken in de branche voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf kan risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld op het gebied van lichamelijke belasting, machineveiligheid en gevaarlijke stoffen. Dé manier om te voorkomen dat er ongelukken op je werkplek ontstaan, is door regelmatig te kijken waar alle mogelijke risico’s in het bedrijf zijn en hoe je die kunt voorkomen. Om deze risico’s in kaart te brengen is ieder bedrijf verplicht een Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Om dit makkelijker te maken hebben cao-partijen ter bevordering van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden een erkende Branche RI&E ontwikkeld en een arbocatalogus. Deze instrumenten zijn afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de verschillende deelbranches.

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus hebben sociale partners vastgelegd op welke wijze de branche kan voldoen aan de doelvoorschriften die in de arbowetgeving staan. In de Arbocatalogus vind je vele praktische oplossingen om arborisico’s in je bedrijf aan te pakken. De Arbocatalogus is voor alle deelbranches op maat gemaakt en sluit bovendien aan op de digitale Branche RI&E. De arbocatalogus is door de Nederlandse Arbeidsinspectie getoetst en vormt het uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Lees er hier meer over

Arbo