Pensioen

Er is een pensioenregeling afgesproken voor onze branche via het pensioenfonds PMT. Deze pensioenregeling is bij cao geregeld en geldt voor bijna alle werknemers in de Motorvoertuigen en Tweewielerbranche. De uitvoering van de pensioenregeling is in handen van MN Services.

Bij het pensioenfonds PMT bepaalt de werknemer zelf hoe en wanneer hij of zij met pensioen gaat. Bijvoorbeeld op de AOW-leeftijd, maar eerder, later of deeltijdpensioen is ook mogelijk. Minimaal 6 maanden van tevoren dient contact te worden opgenomen met PMT. De definitieve aanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor ingang door PMT ontvangen zijn.

De werknemer kan via de pensioenplanner op ‘Mijn PMT’ berekeningen maken voor de pensioenaanvraag. Tevens kunnen berekeningen of advies worden aangevraagd via de pensioenconsulent.

Pensioen