Cao aanvulling WW

In de cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek hebben sociale partners in de technische sectoren afspraken vastgelegd voor een aanvulling op de WW-uitkering en loongerelateerde uitkering (WGA) in het derde jaar. Deze cao is in het leven geroepen om de wettelijke verkorting van de duur van de WW- en WGA-uitkering naar 24 maanden te repareren. De aanvullende cao regelt dat je als werknemer een aanvullende uitkering ontvangt als je langer werkloos blijft dan dat je een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt. In dat geval kan je een aanvullende uitkering aanvragen.

Hoe wordt deze regeling betaald?

Om deze regeling te financieren wordt door de werkgever premie ingehouden op het brutoloon van de werknemer. De werkgevers betalen de premie voor de wettelijke uitkeringen.

Voor 2022 is de premie vastgesteld om 0,2% van je salaris. Omdat er voldoende buffer is opgebouwd om uit te keren kan de premie daarna tot en met 2024 naar 0%. Op www.wwplus.nl kun je terecht voor het aanvragen van de uitkering. Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling vind je op www.wwmetaalentechniek.nl.

Cao aanvulling WW