Generatiepact

Het Generatiepact is een regeling waarmee oudere medewerkers minder uren werken, maar wel hun volledige pensioenopbouw houden. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen blijven werken.

Minder uren werken

Het Generatiepact biedt medewerkers vanaf 60 jaar de kans om minder te gaan werken. De werkgever compenseert de helft van de uren die de medewerker inlevert. Maar het pensioen blijft gewoon 100%. Als meerdere oudere medewerkers hier gebruik van maken, ontstaat er ruimte voor nieuwe medewerkers, terwijl de ervaring van de ouderen beschikbaar blijft en kan worden doorgegeven.

Voordelen werkgever

 • Lager ziekteverzuim
 • Mogelijke subsidie voor aanname nieuwe medewerker
 • Behoud van vakkennis
 • Betere balans van jong en oud

Voordelen medewerker

 • Meer vrije tijd
 • Je werkgever compenseert de helft van de uren die je minder werkt
 • 100% behoud van pensioen
 • Gezond je pensioen halen

Kies de variant die bij je past

De medewerker kan kiezen uit drie varianten. Welke variant het beste past, bepaalt de medewerker samen met de werkgever.

Variant 1: 60% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 80% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (60-80-100)

Variant 2: 70% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 85% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (70-85-100)

Variant 3: 80% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 90% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (80-90-100)

Varianten - generatiepact

Hoe werkt het?

Een medewerker met een leeftijd van 60 jaar of ouder kan de werkgever verzoeken om gebruik te maken van het Generatiepact. De medewerker geeft daarbij aan welke variant de voorkeur heeft.

 • Voor gebruikmaking van variant 1 en 2 geldt dat zowel de medewerker als de werkgever akkoord moeten zijn.
 • Voor gebruikmaking van variant 3 geldt dat dit in principe uiterlijk zes maanden na de aanvraag van de medewerker moet worden ingevoerd.
 • Als de werkgever en de medewerker geen overeenstemming over variant 3 bereiken kunnen zij zich wenden tot de Bedrijfsraad. De Bedrijfsraad kan een bindend advies geven op basis van redelijkheid en billijkheid.
 • Indien de medewerker gebruik gaat maken van het Generatiepact zal dit in een aanvullend document op de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

Spelregels Generatiepact

 • Werkgever en medewerker moeten gezamenlijk overleggen om deel te kunnen nemen aan het Generatiepact. Bij variant 1 en variant 2 moeten zowel de medewerker als de werkgever akkoord zijn. Voor variant 3 geldt dat dit in principe uiterlijk zes maanden na de aanvraag van de medewerker moet worden ingevoerd. Als de werkgever en de medewerker geen overeenstemming over variant 3 bereiken, kunnen zij zich gezamenlijk wenden tot de Bedrijfsraad die het geschil volgens het protocol ‘Spelregels bij geschil’ behandelt.
 • Medewerkers vanaf 60 jaar kunnen deelnemen aan het Generatiepact.
 • Ook medewerkers die in deeltijd werken kunnen gebruik maken van het Generatiepact. Daar is echter wel een minimum aan verbonden. Het minimaal aantal uren dat een medewerker moet blijven werken is 22,8 uur per week. Dit betekent dat voor deeltijders niet elke variant mogelijk is.
 • Bij gebruikmaking van het Generatiepact is het niet toegestaan om nieuwe of aanvullende betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten. Reeds bestaande betaalde nevenwerkzaamheden maken niet uit en kunnen blijven doorgaan.
 • Zodra de medewerker gebruik gaat maken van het (deeltijd)pensioen of de AOW- gerechtigde leeftijd bereikt komt het Generatiepact te vervallen.
 • Bij gebruikmaking van het Generatiepact geldt een aangepaste regeling met betrekking tot inzetbaarheidsuren.