Cao

BOVAG en de vakbonden FNV, CNV en De Unie zijn de partijen die de arbeidsvoorwaarden cao afsluiten. Deze cao biedt de basis om bij bedrijven periodiek een bedrijfstakheffing te mogen doen voor onder andere opleidings-en ontwikkelingsdoeleinden. Cao-partijen hebben de stichting OOMT in het leven geroepen die vakmensen wil helpen vooruit te kijken en beter te worden, met het oog op morgen.

Premie sociaal fonds

Ter financiering van de regeling vervroegd uittreden (RVU) is de premie Sociaal Fonds met ingang van Q1 2021 voor de duur van 7 jaar verhoogd met 0,25% punt. Dit betekent dat de bedrijven via de kwartaalnota een premie van 0,95% betalen. Specifiek voor autoverhuurbedrijven en revisie bedrijven geldt een premie van 0,7% (vanwege een korting van 0,25% op het OOMT-deel van 0,5%).

Het maximum premieloon voor het Sociaal fonds is gemaximeerd op het SV-loon per 31 december van desbetreffend jaar.

Vanaf 2023 is CoMetec de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de sociale regelingen in de bedrijfstak.

Premieheffing Sociaal Fonds 0,95%
Autoverhuurbedrijven en revisiebedrijven 0,7%.