Re-integratie & Re-integratiesubsidies

Verzuimstappenplan

Bij ziekteverzuim komt er veel op een leidinggevende en medewerker af. Natuurlijk houdt het herstel hen bezig. Daarnaast krijgen ze te maken met allerlei regels over het doorbetalen van salaris en hervatten van het werk (‘re-integratie’). Om inzichtelijk te maken wat er in elke fase moet gebeuren heeft OOMT een verzuimstappenplan gemaakt. Elke stap verwijst met een muisklik door naar meer informatie. In het stappenplan vind je ook een overzicht waarin staat welke professional kan meedenken.

Bekijk het stappenplan

Re-integratiesubsidies

In het ideale geval pakt de medewerker na ziekte zijn of haar oude functie weer op, maar helaas is dit niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk om de re-integratie goed aan te pakken. Om dit mogelijk te maken zijn er in onze branche verschillende re-integratiesubsidies beschikbaar:

 • Subsidie individueel re-integratiebudget werknemer
  Als een medewerker in dienst kan blijven bij de eigen werkgever, maar als daarvoor extra materiële investeringen nodig zijn, krijgt de werkgever subsidie voor een individueel re-integratiebudget van maximaal € 2.000,-.

  Aanvraagformulier

 • Subsidie kosten re-integratiebedrijf 2e spoor (artikel 85 lid 4 van de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf)
  Als een medewerker niet kan terugkeren in het eigen bedrijf en werkgever en medewerker besluiten om de hulp in te roepen van een erkend re-integratiebedrijf voor een 2e spoortraject, dan krijgt de werkgever een tegemoetkoming van 50% van de kosten van het re-integratiebedrijf tot maximaal € 2.500,-.

  Aanvraagformulier

 • Subsidie succesvol 2e spoor (artikel 85 lid 5b van de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf)
  Als een medewerker uit dienst treedt en binnen 24 maanden na de eerste ziektedag bij een ander bedrijf passend werk heeft gevonden (met behulp van een erkend re-integratiebedrijf) dan ontvangt de ‘oude’ werkgever € 1.500,-. De werknemer ontvangt € 1.000,-.

  Aanvraagformulier

Het indienen van een subsidieaanvraag betekent geen recht op subsidie. Het staat de Bedrijfsraad vrij al dan niet subsidie toe te kennen. Cao-partijen kunnen de hoogte van de tegemoetkoming aanpassen.

Neem voor meer informatie over deze subsidieregelingen contact op met de Bedrijfsraad via reintegratie@bedrijfsraad.nl.

Re-integratie