Cao AvIM

De wet WIA (Werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de opvolger van de WAO. Net als de WAO voorziet de wet WIA erin dat werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (in de WIA wordt vooral gesproken over gedeeltelijk arbeidsgeschikt) een inkomen blijven ontvangen.

NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken biedt, ter aanvulling op wat in de wet WIA is geregeld, verzekeringen aan waaronder de WIA-werknemersverzekering. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 15% tot 80%.

De AvIM-CAO voorziet erin dat werknemers in de Motorvoertuigen en Tweewielerbranche automatisch aan deze verzekering kunnen deelnemen. De organisaties van werkgevers en werknemers zorgen ervoor dat de premies voor deze verzekering niet hoger zijn dan noodzakelijk is. CoMetec voert vanaf 2023 de verzekeringen uit.

Meer informatie over de WIA-werknemersverzekeringen vind je op www.nvschade.nl.

Cao AvIM