Cao-boekje

Op 30 maart 2023 is door het ministerie SZW een tussentijdse wijziging van de cao MvT gepubliceerd in de Staatscourant. Het betreft artikel 1 lid 1 sub f van de cao MvT over de werkingssfeer (‘het importeren van motorvoertuigen en/of tweewielers en/of caravans en/of aanhangwagens, mits in combinatie met één van de andere werkzaamheden, genoemd in dit artikel’). Hiermee hebben cao partijen een definitieve nuancering aangebracht, zodat zuivere importeurs buiten de cao MvT vallen. Dit geldt zowel voor de arbeidsvoorwaarden cao als ook voor de cao Sociaal Fonds.