Nieuws

Loontabel nieuwe cao

Loontabel vanaf februari 2024 van de nieuwe cao.

lees verder

Dinsdag 05 maart 2024

Nieuwe cao 2024-2025

Er is een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 15 maanden, dus tot en met 31 januari 2025.

lees verder

Dinsdag 05 maart 2024

Vergoeding lidmaatschapskosten vakbond

Tot 1 november a.s.

lees verder

Dinsdag 18 juli 2023

Wijziging wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De bedragen voor het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2023 verhoogd.

lees verder

Maandag 01 mei 2023

Tussentijdse wijziging van de cao MvT

Op 30 maart 2023 is door het ministerie SZW een tussentijdse wijziging van de cao MvT gepubliceerd in de Staatscourant.

lees verder

Donderdag 30 maart 2023

Is 5 mei dit jaar een vrije dag?

5 mei is een feestdag volgens de cao.

lees verder

Vrijdag 24 maart 2023

Wanneer geldt de cao MvT voor importeurs?

In de laatste cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (2022-2023) is opgenomen dat importeurs onder de werkingssfeer van de cao vallen.

lees verder

Maandag 12 december 2022

Cao loonsverhoging per 1 januari 2023

Werknemers die onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf vallen krijgen per 1 januari 2023 een cao-loonsverhoging van € 100 bruto per maand.

lees verder

Maandag 28 november 2022

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

De bedragen voor het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2023 verhoogd.

lees verder

Maandag 28 november 2022

Vergoeding lidmaatschapskosten vakbond

Tot 1 november a.s. is het mogelijk om bij de werkgever de vergoeding aan te vragen voor het lidmaatschap van de vakbond over het jaar 2022.

lees verder

Maandag 19 september 2022

Wijziging wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 worden de bedragen voor het wettelijk minimumloon verhoogd. Het nieuwe wettelijk minimumloon per maand is vanaf dat moment bij een volledige werkweek € 1.756,20 bruto.

lees verder

Vrijdag 17 juni 2022

Avv aangevraagd voor nieuwe cao

De algemeenverbindendverklaring (avv) voor nieuwe cao is aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

lees verder

Donderdag 19 mei 2022

Nieuw principe cao-akkoord

Er is een nieuwe cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2022 - 2023.

lees verder

Vrijdag 18 maart 2022