Nieuws

Cao loonsverhoging per 1 januari 2023

Werknemers die onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf vallen krijgen per 1 januari 2023 een cao-loonsverhoging van € 100 bruto per maand. Het vierwekensalaris wordt verhoogd met € 92 bruto. Ook werknemers die meer verdienen dan de cao voorschrijft, hebben recht op deze loonsverhoging. De loonsverhoging geldt ook voor BBL’ers, oproepkrachten en verkopers.
Voor de werknemer die valt onder de toepassing van de Participatiewet (artikel 43 van de cao), geldt uitsluitend de salarisverhoging van het wettelijk minimumloon.

Werknemers die parttime werken krijgen de cao-loonsverhoging naar evenredigheid van de arbeidsduur.

Cao loonsverhoging per 1 januari 2023