Nieuws

Nieuw principe cao-akkoord

Er is een nieuwe cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2022 - 2023. Ook is er algemeenverbindendverklaring (avv) aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De avv-procedure duurt enkele weken. Met deze verklaring geldt de cao voor alle bedrijven en hun werknemers in de branche. Zodra de cao algemeen verbindend is verklaard, wordt het nieuwe cao-boekje gepubliceerd.

Dit zijn de hoofdpunten uit het akkoord.

  • Afgesproken is dat de lonen in de sector per 1 juni 2022 met 2,3 procent worden verhoogd en op 1 januari 2023 met 100 euro bruto per maand (dat is ongeveer 4 procent bij een gemiddeld salaris). Voor parttimers wordt dit bedrag evenredig aan de omvang van het dienstverband berekend.
  • Het dagvenster kan worden aangepast als hierover overeenstemming is bereikt tussen de werkgever en de vakbonden of het medezeggenschapsorgaan. 5 mei wordt een vrije dag in de branche.
  • De cao krijgt een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 oktober 2023 (19 maanden)

Het principe akkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban van de cao-partijen. Eind april 2022 wordt instemming van alle partijen verwacht.

Nieuw principe cao-akkoord