Chauffeur Bestelwagen

Functiefamilie
Besturen Rijdend Materieel
Referentiefunctie
Chauffeur Bestelwagen
Inschaling
C
Bijbehorende functiecontext
B-C-D

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Voorman.

Doel van de functie
Afleveren van pakketten met artikelen aan klanten en verrichten van koeriersdiensten tussen de vestigingen.

Typering van de activiteiten
A. Vervoeren van pakketten

  1. Ontvangt instructies en opdrachten van de Voorman.
  2. Levert pakketten met bestelde artikelen af aan cliënten en verricht koeriersdiensten tussen de vestigingen met behulp van een bestelwagen.
  3. Laadt de bestelwagen in overeenstemming met de routeplanning.
  4. Rijdt de ritten aan de hand van routelijsten en mondelinge opdrachten van de Voorman. Wijkt eventueel, in overleg met de Voorman, af van de route in verband met speciale wensen van de cliënt over tijdstip van aflevering.
  5. Laat bij overdracht van de pakketten tekenen voor ontvangst. Neemt eventueel retourartikelen mee (schrijft hiervoor ontvangstbon uit).
  6. Neemt bij problemen onderweg (pech, autoschade, vertraging) die de tijdige aflevering onmogelijk maken, contact op met de Voorman en volgt diens aanwijzingen op.

B. Urenverantwoording en uitvoeren beperkt onderhoud aan de bestelbus

  1. Registreert de gewerkte uren en overige bijzonderheden als stilstanden, gereden kilometers, bezochte adressen en dergelijke in de tablet.
  2. Downloadt de informatie ten behoeve van de Voorman.
  3. Zorgt voor tijdig periodiek onderhoud aan de bestelwagen (de afspraken met de garage lopen via de Voorman). Houdt zelf oliepeil, waterpeil, accupeil, e.d. in de gaten. Verwisselt wielen. Houdt bestelwagen schoon.

Complexiteit
De functie is gericht op het met behulp van een bestelwagen transporteren en bezorgen van goederen aan klanten en verzorgen van koerierdiensten tussen vestigingen. De functionaris registreert uren en bijzonderheden en verricht klein onderhoud aan het voertuig. Daarbij is sprake van steeds terugkerende elementen: laden, rijden, bezorgen/lossen, registreren en -iets minder vaak- verzorgen van licht onderhoud. De Chauffeur Bestelwagen schakelt af en toe tot regelmatig om tussen de verschillende werkzaamheden. Rijdt afwisselend lange en korte ritten. Accuratesse is vereist tijdens deelname aan het wegverkeer en bij de aflevering (juiste artikelen aan de juiste klant). Tijddwang komt voor in verband met ultieme tijdstippen en bij vertraging.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO-BG, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar (relevante vakopleiding en rijbewijzen).

Zelfstandigheid
Deelt de eigen werktijd volledig in aan de hand van de ontvangen opdrachten en instructies ten aanzien van de rittenvolgorde. Overlegt met de Voorman indien er onderweg grote vertragingen optreden of wanneer de functionaris geconfronteerd wordt met afwijkingen; volgt dan de instructies van de Voorman op. De aanpak en vormgeving van de werkzaamheden worden zeer sterk bepaald door de ontvangen opdrachten en instructies. Initiatief en vindingrijkheid zijn vereist bij het inspelen op diverse verkeerssituaties. Het toezicht geschiedt overwegend indirect tijdens de werkzaamheden “en route” maar de Chauffeur Bestelwagen dient wel bij elke afwijking telefonisch contact op te nemen met de Voorman. De te maken keuzes zijn van operationele aard (inspelen op verkeerssituaties en bepalen wanneer de Voorman geïnformeerd moet worden). De meeste problemen kunnen na een normale inwerkperiode doorgaans zelf worden opgelost. Kan en moet bij verdergaande problemen terugvallen op de Voorman die steeds goed bereikbaar is.

Heeft contact met de Voorman en met de Medewerkers Expeditie en Magazijn inzake overleg en afstemming over artikelen en (aanpassingen in) ritten. Deze interne contacten zijn gericht op een vlotte overdracht van goederen aan klanten en andere vestigingen.

Afbreukrisico
Heeft dagelijks contact met klanten en medewerkers van andere vestigingen in verband met overdracht van goederen, overleg bij afwijkingen en over retourartikelen. Heeft af en toe contact met garagepersoneel in verband met onderhoud van en reparatie aan de bestelwagen. Deze contacten zijn gericht op het overdragen van producten en/of informatie.

Fouten of onzorgvuldigheden tijdens het laden en lossen kunnen leiden tot verkeerde bestellingen en dus tot geïrriteerde klant, imagoverlies en eventueel zelfs tot claims. Vergissingen of onoplettendheid tijdens de verkeersdeelname kunnen leiden tot tijdverlies en het veroorzaken van schade of letsel aan derden. Sommige fouten in het verkeer kunnen zelfs fatale gevolgen hebben. De kans op tijdig ontdekken en herstellen berust voornamelijk op zelfcontrole.

Fysieke aspecten
Werkt afwisselend onder binnen- (in kleine cabine) en buitenomstandigheden. Heeft te maken met temperatuurverschillen en omstandigheden bij afleveringen. Inspannende houdingen en eenzijdige houding in bestelwagen. Rijdt ca. 40.000 km. per jaar. Tillen van pakketten (5-15 kilo) bij laden en afleveren.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Chauffeur Berstelwagen komt voor binnen vestigingen en werkplaatsen. De Chauffeur Berstelwagen verricht koeriersdiensten, inclusief laden en lossen, bezorgen en onderhoud van het voertuig. Werkt volgens duidelijk omschreven opdracht en rittenschema. Zorgt voor administratieve verantwoording van verreden kilometers en werkzaamheden. Een alternatieve functienaam kan bijvoorbeeld Koerier zijn.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de functie een klein aantal componenten omvat, zoals koeriersdiensten of voertuigen halen en brengen. Bijvoorbeeld als er geen of nauwelijks contacten met derden zijn.B
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.C
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een breder takenpakket toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de taken gevarieerd zijn, zoals verrichten van een aantal administratieve handelingen, laden/lossen en eventueel takelen/hijsen. Bijvoorbeeld als het rittenschema dagelijks varieert en een serie taken omvat. Bijvoorbeeld als bij extern contact ook een goede uitdrukkingsvaardigheid en tact van belang zijn.D