Medewerker Tankstation

Functiefamilie
Tankstation
Referentiefunctie
Medewerker Tankstation
Inschaling
B
Bijbehorende functiecontext
B-C

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de ondernemer of de Bedrijfsleider.

Doel van de functie
Het verrichten van kastransacties bij de verkoop van brandstof, olie/smeermiddelen en eventueel versnaperingen, het aanvullen van voorraden en het schoon en netjes houden van de winkel en het voorterrein. 

Typering van de activiteiten
A. Kassa

  1. Kas opmaken voorafgaand aan en na afloop van de shift;
  2. Initiëren van PIN-betaalautomaten bij aanvang van de dag en afsluiten bij het sluiten van de winkel;
  3. Verrichten van kastransacties bij verkoop van brandstof, olie/smeermiddelen en/of versnaperingen;
  4. Bezoekers attenderen op lopende acties;
  5. Opsporen van eventuele kasverschillen.

B. Winkel en voorterrein

  1. Het omzetten van de pomp in dag/nacht stand;
  2. Aanvullen van voorraden versnaperingen;
  3. Ontvangen en in het magazijn opslaan van bestellingen;
  4. Plaatsen/verwijderen van displaymateriaal;
  5. Het schoon en netjes houden van de winkel en het voorterrein.

Complexiteit
De functie is gericht op taken in de winkel, aan de kassa van een tankstation en op taken op het voorterrein, met betrekking tot orde en netheid. De dagelijkse werkzaamheden vertonen over het algemeen een vast patroon, waarbij routine een overheersende rol speelt. Af en toe kan er sprake zijn van probleemsituaties. Schakelt af en toe om tussen de verschillende taken en handelingen. Oplettendheid en accuratesse zijn regelmatig vereist. Bij drukte kan af en toe tijddwang voorkomen.

De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO-BG, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast van enkele uren/dagen.

Zelfstandigheid
De tijdsindeling wordt bepaald door klanten die zich aan de kassa melden en de routine van de dag. Voor het uitvoeren van de overige taken bepaalt de medewerker de best passende momenten en omstandigheden. De vormgeving is strikt bepaald. Leiding of collega zijn vrijwel continu aanwezig of direct oproepbaar. De te maken keuzen betreffen de voortgang van het eigen werk en het oplossen van concrete problemen waarbij enkele eenduidige zaken beoordeeld moeten worden. Enkele weken meedraaien volstaat om de dagelijkse problemen aan te kunnen.

Het interne contact met directe collega's is van belang voor de afstemming over de uit te voeren taken.

Afbreukrisico
De contacten met klanten hebben betrekking op het afrekenen tegen standaardprijzen en eventueel op het beantwoorden van (standaard) vragen. Vragen waarvoor een meer inhoudelijk antwoord nodig is, worden doorverwezen naar de leidinggevende.

Fouten en onachtzaamheden kunnen leiden tot kasverschillen en eventueel in de voorraden van winkelartikelen. Fouten bij het afrekenen kunnen door zelfcontrole en door hulp van het kassysteem voorkomen worden. Fouten als gevolg van onoplettendheid zijn niet herstelbaar. De kans op tijdige ontdekking en correctie van fouten is groot.

Fysieke aspecten
Werkt zowel in de winkel als buiten op het voorterrein). Er bestaat een risico op overvallen, waartegen veiligheidsmaatregelen zijn ingesteld. Taken worden vaak staand verricht. Bij het aanvullen van artikelen in de winkel komen afwisselend lopen, bukken, tillen, reiken, etc. voor.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Medewerker Tankstation (ook wel Pompmedewerker genoemd) werkt bij vestigingen met een eigen tankstation. De Medewerker Tankstation verwerkt kastransacties, inclusief de leeftijdscontrole indien van toepassing, ten behoeve van de verkoop van brandstof, olie/smeermiddelen en versnaperingen, beantwoordt standaardvragen van klanten en verzorgt de dagelijkse taken ten aanzien van orde en netheid in de winkel en op het voorterrein.

Toepassingsregels

LichterDe referentiefunctie beschrijft de laagste variant.
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.B
ZwaarderAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.C