Assistent Fietstechnicus

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Tweewielers: Fiets
Referentiefunctie
Assistent Fietstechnicus
Inschaling
B
Bijbehorende functiecontext
B-C

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder begeleiding van de Fietstechnicus of Eerste Fietstechnicus.

Doel van de functie
Verrichten van hulpwerkzaamheden bij reparatie en onderhoud van fietsen.

Typering van de activiteiten
A. Hulpwerkzaamheden bij reparaties uitvoeren

 1. Ontvangt van de (Eerste) Fietstechnicus de instructie en de begeleiding met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden op basis van de werkorder.
 2. Rijdt de fiets op de fietslift of hangt de fiets aan een takel, selecteert de benodigde gereedschappen en pakt de (klaargezette) onderdelen uit het magazijn.
 3. Voert reparatie hulpwerkzaamheden uit aan de hand van de reparatiehandleiding en/of de voorschriften van het bedrijf, onder begeleiding van de (Eerste) Fietstechnicus.
 4. Voert eenvoudige reparaties uit gericht op het plakken van de band, het vervangen van de ketting of bijvoorbeeld de verlichting.
 5. Assisteert de (Eerste) Fietstechnicus door het verrichten van eenvoudige reparatiewerkzaamheden.
 6. Stemt in geval van onvoorziene omstandigheden af met de (Eerste) Fietstechnicus.
 7. Controleert de eigen reparatiewerkzaamheden en laat vervolgens de uitgevoerde werkzaamheden controleren door de (Eerste) Fietstechnicus.
 8. Zet de fiets klaar voor verdere (klant)afhandeling door de (Eerste) Fietstechnicus.

B. Hulpwerkzaamheden bij onderhoud uitvoeren

 1. Ontvangt van de (Eerste) Fietstechnicus de instructie en de begeleiding met betrekking tot de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden op basis van de werkorder.
 2. Rijdt de fiets op de fietslift of hangt de fiets aan een takel, selecteert de benodigde gereedschappen en pakt de (klaargezette) onderdelen uit het magazijn.
 3. Voert eenvoudige/hulpwerkzaamheden uit op basis van handleiding en de voorschriften van het bedrijf, onder begeleiding van de (Eerste) Fietstechnicus.
 4. Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit gericht op bandenspanning, controle en vervangen van remblokjes, controle en vervanging van de fietsketting, controle en vervanging van kabels.
 5. Assisteert de (Eerste) Fietstechnicus door het verrichten van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.
 6. Stemt in geval van onvoorziene omstandigheden af met de (Eerste) Fietstechnicus.
 7. Controleert de eigen onderhoudswerkzaamheden en laat vervolgens de uitgevoerde werkzaamheden controleren door de (Eerste) Fietstechnicus.
 8. Zet de fiets klaar voor verdere (klant)afhandeling door de (Eerste) Fietstechnicus.

C. Overige werkzaamheden 

 1. Verzorgt de montage van eenvoudig te bevestigen accessoires als reflectoren, achteruitkijkspiegels, fietsbellen, kinderzitjes en dergelijke.
 2. Voert schoonmaak- en opruimwerkzaamheden uit.

Complexiteit
De functie is gericht op het uitvoeren van hulpwerkzaamheden op het gebied van reparatie en onderhoud, op basis van instructie en onder begeleiding van de (Eerste) Fietstechnicus. Het ondersteunen van de (Eerste) Fietstechnicus bij de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden, dit kunnen ook eenvoudige montagewerkzaamheden zijn. Naast deze werkzaamheden in de werkplaats voert de functionaris ook schoonmaak- en opruimwerkzaamheden uit. Schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij een aantal werkzaamheden vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO-TL, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar.

Zelfstandigheid
De (Eerste) Fietstechnicus deelt voor de functionaris de werktijd in, de tijdsvolgorde is bepaald. Ontvangt instructie en uitleg voor wat betreft de uitvoering van eenvoudige reparatie-, montage- en onderhoudswerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden de reparatiehandleiding, de onderhoudschecklist, de montage-instructies en/of de voorschriften van het bedrijf en de instructies/begeleiding van de (Eerste) Fietstechnicus. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is technisch inzicht nodig, kan de (Eerste) Fietstechnicus altijd raadplegen in geval van voorkomende problemen. Het toezicht is direct en intensief. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk, legt technische problemen voor aan de (Eerste) Fietstechnicus.

Heeft contact met de leidinggevende en collega's. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot tijdverlies en extra kosten. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is groot als gevolg van zelfcontrole, het systematisch volgen van controlelijsten en controles door de (Eerste) Fietstechnicus.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Assistent Fietstechnicus (ook wel Hulp Rijwielhersteller of Hulpmonteur genoemd) werkt uitsluitend in de werkplaats. De Assistent Fietstechnicus ondersteunt collega’s en heeft een praktisch instelling. Hij is in staat om standaard hulpwerkzaamheden zelfstandig ten behoeve van de (Eerste) Fietstechnicus te verrichten. De Assistent Fietstechnicus verricht de taken onder verantwoordelijkheid van de (Eerste) Fietstechnicus en kan indien nodig op hen terugvallen.

Toepassingsregels

LichterDe referentiefunctie beschrijft de laagste variant.
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.B
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig tot geen ondersteuning behoeft bij de hulpwerkzaamheden uit de referentiefunctie en daarnaast ook eenvoudige storingen verhelpt en standaard afstelwerkzaamheden verricht. Bijvoorbeeld als de functionaris eventueel ook bezoekers/klanten helpt met standaard vragen en problemen.C