Scootertechnicus Basis

Functiefamilie
Onderhoud/Reparatie Tweewielers: Scooter
Referentiefunctie
Scootertechnicus Basis
Inschaling
C
Bijbehorende functiecontext
B-C-D

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de ondernemer of de Bedrijfsleider en ontvangt eventueel functioneel leiding van de Eerste Scootertechnicus.

Doel van de functie
Verrichten van standaard reparaties en onderhoudsbeurten aan scooters.

Typering van de activiteiten
A. Standaard reparaties uitvoeren

 1. Ontvangt de werkopdracht met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden op basis van de werkorder.
 2. Rijdt de scooter op de brug en selecteert de benodigde (speciale) gereedschappen en pakt de (klaargezette) onderdelen uit het magazijn.
 3. Neemt de werkorder door en controleert of alle benodigdheden aanwezig zijn.
 4. Voert standaard reparaties uit, zorgt voor standaardvervanging van defecte onderdelen, voert standaard montagewerkzaamheden uit.
 5. Voert reparaties uit aan de hand van de reparatiehandleiding en/of de voorschriften van het bedrijf.
 6. Assisteert de (Eerste) Scootertechnicus door het verrichten van reparatiewerkzaamheden.
 7. Stemt in geval van onvoorziene omstandigheden af met de leidinggevende.
 8. Controleert de eigen reparatiewerkzaamheden.
 9. Maakt de scooter gereed en zorgt voor de klantafhandeling.

B. Standaard onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

 1. Ontvangt de instructie met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden op basis van de werkorder.
 2. Rijdt de scooter op de brug en selecteert de benodigde (speciaal) gereedschappen en pakt de (klaargezette) onderdelen uit het magazijn.
 3. Voert een globale controle/inspectie uit.
 4. Voert standaard onderhoudswerkzaamheden uit aan de hand van de handleiding en de voorschriften van het bedrijf.
 5. Voert standaard montage- en demontagewerkzaamheden uit, vervangt filters, ververst vloeistoffen en smeert bewegende delen.
 6. Assisteert de (Eerste) Scootertechnicus door het verrichten van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.
 7. Stemt in geval van onvoorziene omstandigheden af met de leidinggevende.
 8. Controleert de eigen onderhoudswerkzaamheden.
 9. Maakt de scooter gereed en zorgt voor de klantafhandeling.

C. Afleveringsklaar maken en standaard montage van accessoires

 1. Voert (ondersteunende) werkzaamheden uit bij het afleveringsklaar maken van de scooter.
 2. Haalt de scooter op en voert standaard montages uit.
 3. Houdt de werkplaats op orde.

Complexiteit
De functie is gericht op het uitvoeren van standaard reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan scooters. Tevens biedt de functionaris ondersteuning aan de (Eerste) Fietstechnicus bij de uitvoering van eenvoudige (montage)werkzaamheden. Naast deze werkzaamheden in de werkplaats voert de Scootertechnicus Basis ook schoonmaak- en opruimwerkzaamheden uit. Schakelt gemiddeld regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is bij de meeste werkzaamheden vereist. Werkt soms onder enige tijddwang.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO-TL, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar.

Zelfstandigheid
De tijdsvolgorde is grotendeels bepaald, deelt daarbinnen de eigen werktijd in. Ontvangt de werkorder en neemt deze voor wat betreft de uitvoering van standaard reparatie-, montage- en onderhoudswerkzaamheden. Volgt tijdens deze werkzaamheden de reparatiehandleiding, de onderhoudschecklist, de montage-instructies en/of de voorschriften van het bedrijf. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is technisch inzicht en enige ervaring nodig, kan de (Eerste) Fietstechnicus altijd raadplegen in geval van voorkomende problemen. Het toezicht is direct en intensief. De functionaris neemt beslissingen ten aanzien van de kwaliteit en voortgang van het eigen werk.

Heeft contact met de leidinggevende en collega's. Deze interne contacten zijn van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Heeft externe contacten met de klant voor afstemming van vragen deze contacten zijn van belang in het kader van de klanttevredenheid. Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot tijdverlies, extra kosten, ontevreden klanten. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is groot als gevolg van zelfcontrole, het systematisch volgen van controlelijsten en controles door de (Eerste) Fietstechnicus.

Fysieke aspecten
Werkt onder werkplaatsomstandigheden. Tijdens de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan scooters wordt meestal staand gewerkt en zijn soms gewrongen houdingen niet te vermijden. Regelmatig confrontatie met lawaai, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Kans op kleine verwondingen aan de handen en ander beperkt letsel is niet uit te sluiten.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Scootertechnicus Basis (ook wel Basismonteur Scooters) werkt vooral in de werkplaats. In de kleinere bedrijven staat de Scootertechnicus Basis voor standaardvragen en standaardadvies eventueel klanten te woord in de werkplaats of in de winkel. De Scootertechnicus Basis inventariseert wensen en behoeften van de klant en biedt passende oplossingen. De Scootertechnicus Basis werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de zelf uitgevoerde standaard reparaties en standaard onderhoudsbeurten. In geval van complexe problemen kan de Scootertechnicus Basis terugvallen op de (Eerste) Scootertechnicus.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie louter werkzaam is in de werkplaats en daar vooral ondersteunende taken verricht.B
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.C
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de functionaris naast de standaard werkzaamheden af en toe technische diagnostiek uitvoert en nog niet eerder ervaren problemen oplost. Bijvoorbeeld als mee wordt gewerkt aan de dagplanning van de werkzaamheden.D