Monteur Herstel Ruitschade

Functiefamilie
Autoruitschade Herstel
Referentiefunctie
Monteur Herstel Ruitschade
Inschaling
C
Bijbehorende functiecontext
B-C-D

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de Manager Werkplaats.

Doel van de functie
Verrichten van herstelwerkzaamheden aan beschadigde ruiten van personenauto’s en bedrijfswagens ofwel het geheel vervangen van ruiten.

Typering van de activiteiten
A. Herstellen van ruitschade

 1. Ontvangt van de Manager Werkplaats of de receptie de opdrachtbon met specificaties omtrent de te herstellen ruitschade.
 2. Inspecteert de beschadigde ruit en noteert voor zover nodig de eigen bevindingen en eventuele afwijkingen op de opdrachtbon; stemt hierover indien nodig af met de Manager Werkplaats.
 3. Beoordeelt de specifieke aard van de beschadiging aan de ruit en repareert deze onder de gewenste (temperatuur)voorwaarden en met behulp van de juiste gereedschappen, apparatuur, lijmen en harssystemen.
 4. Verwijdert na het uithardingsproces eventueel het overtollige materiaal en maakt daarna de herstelde ruiten volledig schoon.

B. Vervangen van ruiten van personenauto’s en bedrijfswagens

 1. Ontvangt van de Manager Werkplaats of de receptie de opdrachtbon met specificaties omtrent de te vervangen ruiten van zeer uiteenlopende voertuigen.
 2. Controleert voordat gestart wordt met de werkzaamheden het voertuig op schades, noteert indien van toepassing bijzonderheden op de opdrachtbon en stemt hierover eventueel af met de Manager Werkplaats.
 3. Haalt de te vervangen ruit (voor-, achter, zijruit of panoramaraam) uit het magazijn en controleert deze op schade en of deze geheel geschikt is voor het desbetreffende type voertuig.
 4. Waarschuwt de Manager Werkplaats indien er onvolkomenheden geconstateerd worden (onjuiste ruit, beschadigde ruit e.d.).
 5. Demonteert onderdelen zodat de ruit geheel vrij komt te liggen en snijdt of verwijdert de te vervangen ruit uit het voertuig.
 6. Controleert op eventuele roestvorming, behandelt deze en herstelt eventuele beschadigingen in de sponning. Brengt lijm aan en plaatst de nieuwe ruit. Monteert de onderdelen (soms met nieuwe lijsten).
 7. Vervangt zijruiten, snijdt zo nodig de vorm uit in plexiglas en plaatst deze tijdelijk.
 8. Graveert het kenteken van het voertuig in de nieuwe ruiten, maakt de ruiten schoon en stofzuigt het voertuig indien nodig.
 9. Controleert eventueel de adequate werking van ruitsensoren.

C. Uitvoeren van overige werkzaamheden

 1. Draagt zorg voor het uitpakken van de kisten met ruiten, controleert de ruiten op beschadigingen en zet de ruiten in het desbetreffende vak.
 2. Maakt gebruik van de voorgeschreven veiligheidsmiddelen en hanteert deze op de juiste wijze.
 3. Houdt de werkplaats schoon.
 4. Helpt eventueel op verzoek mee met werkzaamheden op kantoor, zoals opdrachtbonnen aanmaken, klanten telefonisch en persoonlijk te woord staan.
 5. Adviseert klanten over ruitgebonden accessoires zoals ruitenwissers, folies om zonlicht te temperen en dergelijke. Verkoopt en plaatst deze op verzoek van de klant.

Complexiteit
De functie is gericht op het herstellen van beschadigingen op ruiten van personenauto’s en bedrijfswagens enerzijds ofwel op het geheel vervangen van ruiten anderzijds. Daarnaast verzorgt de functionaris ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het magazijn en van het kantoor. De werkzaamheden bestaan daarmee hoofdzakelijk uit demonteren, controleren, monteren, repareren, informeren, adviseren en registreren. De Monteur Herstel Ruitschades schakelt vrij regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is in het bijzonder vereist bij het demonteren en monteren van de ruiten en bij controlerende werkzaamheden. Werkt soms onder enige tijddwang als gevolg van het uitlopen van werkzaamheden.

De kennis dient naar aard en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO-GL aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar.

Zelfstandigheid
Deelt de eigen werktijd in aan de hand van de ontvangen werkorders en eventueel de verzoeken om ondersteuning te bieden aan het magazijn of aan het kantoor. Voor de vormgeving en aanpak van de werkzaamheden zijn de werkinstructies leidend. Het toezicht is deels niet permanent en indirect. De te maken keuzen hebben betrekking op de voortgang en kwaliteit van het eigen werk. De problemen zijn van praktische aard en kunnen met enige jaren werkervaring worden opgelost. De functionaris stemt de kwaliteit en voortgang van het eigen werk af met de leidinggevende.

Heeft contact met de leidinggevende, directe collega's en eventueel met collega’s van andere afdelingen (magazijn en kantoor). Deze interne contacten zijn gericht op een goede informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden.

Afbreukrisico
Heeft af en toe extern contact met klanten in verband met het beantwoorden van vragen en adviseren over het oplossen van schades aan ruiten of de aanschaf van accessoires. Deze contacten zijn gericht op het uitwisselen van informatie en geven van adviezen.

Fouten of onzorgvuldigheden tijdens het herstellen van autoruitschade of vervangen ruiten kunnen leiden tot tijdverlies en extra kosten in de vorm van materiële schade aan voertuigen van klanten of beschadigingen aan nieuwe ruiten. Fouten of onzorgvuldigheden tijdens het klantencontact kunnen leiden tot ontevreden klanten, irritaties en imagoverlies van de organisatie. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten is redelijk groot als gevolg van goed uit te oefenen zelfcontrole, de controle door de leidinggevende en het systematisch volgen van werkinstructies.

Fysieke aspecten
Werkt af en toe onder kantoor- en magazijnomstandigheden maar overwegend onder werkplaatsomstandigheden waar enkele bezwarende omstandigheden aanwezig kunnen zijn, zoals lawaai en tocht. Tijdens het herstellen of vervangen van ruiten wordt meestal staand gewerkt en zijn soms ongemakkelijke houdingen niet te vermijden.

Sommige werkzaamheden vergen een meer dan normale beheersing of coördinatie van bewegingen in combinatie met een aanmerkelijk krachtsuitoefening of snelheid van handelen.


Functiecontext van de referentiefunctie
De Monteur Herstel Ruitschade komt voor binnen vestigingen is gericht op herstelwerkzaamheden ofwel het geheel vervangen van beschadigde autoruiten bij personenauto’s en bedrijfswagens. De Monteur Herstel Ruitschades inspecteert, beoordeelt en repareert in opdracht van de leidinggevende met de juiste gereedschappen, apparatuur en materialen. De functionaris levert vervolgens de autoruit schoon op. Adviseert over ruit gebonden accessoires, verkoopt en plaatst deze op verzoek van de klant. Heeft naast de hoofdtaken enkele facilitaire en logistieke taken. Een alternatieve functienaam kan bijvoorbeeld Autoruitmonteur of (Autoruit) Servicemonteur zijn.

Toepassingsregels

LichterAls de bedrijfsfunctie duidelijk lichter is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep lager in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie meer aansturing en begeleiding nodig heeft of slechts enkele werkzaamheden van de referentiefunctie uitvoert. Bijvoorbeeld wanneer de werkzaamheden meer ondersteunend van aard zijn, volgens strikte instructies en voorschriften worden uitgevoerd en contacten met klanten nauwelijks voorkomen.B
GelijkAls de eigen bedrijfsfunctie min of meer gelijk is aan de referentiefunctie, deel dan de bedrijfsfunctie in dezelfde functiegroep in.C
ZwaarderAls de bedrijfsfunctie duidelijk zwaarder is dan deze referentiefunctie, deel dan de eigen bedrijfsfunctie een functiegroep hoger in. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie weinig aansturing behoeft, alle werkzaamheden uit de referentiefunctie beheerst en in principe uit kan voeren maar feitelijk een veel groter aandeel in de bedrijfsvoering toegewezen heeft gekregen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsfunctie reparaties en vervangingswerkzaamheden aan alle voorkomende voertuigen (inclusief grote bedrijfswagens) verricht, veelvuldig contact heeft met klanten en opdrachtgevers en eventueel collega’s begeleidt. D