Subsidieaanvraag

Subsidieaanvraag generatiepact werkgevers

  1. Een werkgever heeft de mogelijkheid bij de Bedrijfsraad een subsidieaanvraag te doen van € 1.500,- per deelnemende medewerker. De subsidie kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier.
  2. Het aanvragen van een subsidie is mogelijk indien een medewerker gebruik maakt van het Generatiepact en er door de werkgever ook, binnen zes maanden na de start van de deelname aan het Generatiepact, een nieuwe medewerker in dienst wordt genomen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vervolgens dient binnen 12 maanden na de start van de deelname aan het generatiepact, het subsidie aanvraagformulier te zijn ingediend bij de Bedrijfsraad.
  3. Het aanvragen van de subsidie geeft geen recht op subsidie. De Bedrijfsraad heeft de mogelijkheid de subsidie te verstrekken zolang het budget voor deze regeling toereikend is.