Nieuws

Is 5 mei dit jaar een vrije dag?

5 mei is een feestdag volgens de cao. Dit betekent dat werknemers recht hebben op een doorbetaalde vrije dag. Wordt er toch gewerkt? Dan moet er een toeslag van 85% worden betaald. De werkgever kan ook kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de werknemer in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven.

Voor werknemers die werken bij een autoverhuurbedrijf, verkooppunt voor autowasbedrijf, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten geldt een andere toeslag wanneer zij werken op een feestdag (zie artikel 28 van de cao):

  • Als de feestdag op een reguliere werkdag valt, heeft de werknemer recht op een toeslag van 35%. Daarnaast worden het aantal gewerkte uren ook in betaalde vrije tijd gecompenseerd.
  • Was de werknemer niet ingeroosterd op de feestdag maar heeft de werknemer wel gewerkt, dan geldt een toeslag van 85%. Dit geldt ook voor overwerk op een feestdag.

Let op: de feestdagenregeling uit de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf geldt niet voor verkopers (zie artikel 7 van de cao). Verkopers hebben dus geen recht op een vrije dag of toeslag en kunnen op deze dag  gewoon worden ingeroosterd. De werkgever mag er uiteraard ook voor kiezen om verkopers op bepaalde feestdagen wel een doorbetaalde vrije dag te geven. De cao is een minimum-cao dus positief voor werknemers afwijken is toegestaan.

Is 5 mei dit jaar een vrije dag?